CLIO 10 ans de travail collectif et de dialogue
Documentation

Liste des documents

Document PDF Texte explicatif mapping
La réalisation du mapping a été coordonnée par le Groupe Stratégique de la CEC entre le mois de janvier et le mois de mai 2016. Le mapping reflète ainsi les travaux menés par les institutions concernées à un temps « T » et nécessitera des mises à jour régulières.
Sur les 29 institutions membres actifs de la CEC (participation à au moins une des Assemblées Générales de la CEC sur la période septembre 2015 – mai 2016), 21 ont répondu au questionnaire ayant permis d’établir le mapping (soit plus de 72 % de participation).
20 Jun 2016
lu : 1820 fois
(751.36 Ko)posté par : clio
Document PDF 05 May 2016
lu : 2202 fois
(362.2 Ko)posté par : clio
Document PDF Voici le lien Internet pour télécharger les modules de sciences expérimentales "Main à la pâte" :
http://teh.fondation-lamap.org/teh/ressources-pedagogiques/sciences-experimentales/
05 May 2016
lu : 1909 fois
(16.48 Ko)posté par : clio
Document PDF Komisyon Episkopal Nasyonal Jistis ak Lapè, nan tèt ansanm ak Komisyon Jistis ak Lapè Achidyosèz Pòtoprens, salye ak anpil respè tout Otorite k ap dirije peyi a nan yon moman difisil tranzisyon. Komisyon an rete kwè ensekirite a an jeneral, ak lit kont kriminalite ak zam yon fason espesyal, toujou rete yon gwo reskonsablite pou tout moun ki gen otorite nan men yo. Se ak kè n sere Komisyon an ap prezante 57yèm rapò sou zak vyolans k ap souke zòn metwopolitèn nan. Rapò sila a rann kont sou sa ki pase nan 4yèm trimès (mwa oktòb rive desanm) nan lane 2015.

Peyi a ap travèse yon pwosesis elektoral difisil ki marye ak vyolans, koutba politik, enjerans entènasyonal, eprèv lafòs ant pouvwa ak klas politik la. Sitiyasyon sila a pase anba pye dwa vòt ak patisipasyon sitwayen ak sitwayèn yo genyen, san yo pa janm gen bon libète pou egzèse l. Reyalite sa a toujou menase egzistans demokratik sosyete a.
21 Mar 2016
lu : 1632 fois
(1.31 Mo)posté par : clio
Document PDF 08 Mar 2016
lu : 2154 fois
(1.64 Mo)posté par : clio
Document PDF 08 Mar 2016
lu : 2031 fois
(155.71 Ko)posté par : clio
Document PDF 08 Mar 2016
lu : 2606 fois
(172.22 Ko)posté par : clio
Document PDF 08 Mar 2016
lu : 2574 fois
(1.9 Mo)posté par : clio
Document PDF 08 Mar 2016
lu : 1900 fois
(430.67 Ko)posté par : clio
Document PDF 08 Mar 2016
lu : 1782 fois
(197.51 Ko)posté par : clio

  Total: 358Page précédente 2 sur 36 Page suivante  

Top 5

  Les nouveautés


  Les plus lusAlbum

© 2007-2015 CLIO Haïti - 1, Impasse Larose, Rue Laham Mercier, Delmas 60, Port-au-Prince - (509) 37 84 52 12